Επιλογή Γλώσσας

Βυζαντινή Τέχνη Μέρος 2 - Νωπογραφία

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο κεφάλαιο αυτό μελετάμε την τεχνικής της νωπογραφίας με πέρασμα Ασβέστη με Πινέλο σε σοβαντισμένο, στεγνό τοίχο. Σε αυτό το μάθημα, δείχνουμε το διαφορετικό τρόπο που εφήρμοσαν στη Βυζαντινή ζωγραφική και που βασιζόταν στη μέθοδο των προπλασμών (first χρώμα - middle tones). 


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διάρκεια: 58 min

Κεφάλαια: 12

Κωδικός: BYZ-FRSC

Καθηγητής: Παύλος Σάμιος


Τιμοκατάλογος →


ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ