Επιλογή Γλώσσας

Εγκαυστική Μέρος 3 - Τέμπερα Κεριού σε Μάρμαρο

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Αυτή η τεχνική είναι ακριβώς σαν την προηγούμενη με τη διαφορά ότι όταν το μάρμαρο είναι για εσωτερικούς χώρους προσθέτουμε και κρόκο αυγού. Ο τρόπος που ζωγραφίζουμε το μάρμαρο είναι διαφορετικός απ'αυτόν που ζωγραφίζουμε τα φαγιούμ. Στο κεφάλαιο αυτό μαθαίνετε αυτές ακριβώς τις διαφορές, καθώς δουλεύουμε πάνω σε μάρμαρο.


ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διάρκεια: 15 min

Κεφάλαια: 3

Κωδικός: ENC-3

Καθηγητής: Παύλος Σάμιος


Τιμοκατάλογος →


ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ